SLS • Sotziedade pro sa Limba Sarda | BW • Biblioteca Wolf

Carrera de Dante Alighieri 19, 08100 NÙGORO | Oràrios: Martis e Giòvia, h 11,00 12,30
Presidente: Diegu Corràine | Vitzepresidente: Antoni N. Garau | Segretàriu: Lisandru Beccu
Iscrie a sa SLS | Iscrie a sa Biblioteca Wolf


Prima pàgina > SOTZIEDADE PRO SA LIMBA SARDA > Sa Sotziedade pro sa Limba Sarda, pro s’ufitzialidade de su sardu

Sa Sotziedade pro sa Limba Sarda, pro s’ufitzialidade de su sardu

sàbadu 20 martzu 2021, de SLS

Sa Sotziedade pro sa Limba Sarda est nàschida in su 1987, in Casteddu.

Sa finalidade prima de sa SLS est sa de "promòvere, ampliare, difùndere e abbalorare cun cale si siat mèdiu sa connoschèntzia e s’impreu de sa limba sarda".

In annos e annos, sa SLS est istada su puntu de referèntzia de sas elaboratziones e gherras in favore de s’unidade e de s’ufitzialidade de sa limba sarda. E custu l’at fatu cun deghinas de cunferèntzias, seminàrios, in deghinas de biddas de Sardigna.

Si podet nàrrere chi sa SLS at inauguradu sa traditzione de faeddare in sardu in pùblicu, cosa rara finas a tando. E aiat finas eredadu sa traditzione e sas ideas de su Comitadu pro sa Limba Sarda chi aiat sestadu e promòvidu sa lege de initziativa populare pro s’atuatzione de s’art. 6 de sa Costitutzione de sa RI e su reconnoschimentu de sa Minòria linguìstica sarda, duncas.

Ma est istada finas sa sotziedade chi at dadu fortza a su protzessu de istandardizatzione de sa limba sarda, cumintzadu cun su seminàriu internatzionale Presente de sas limbas minoritàrias e problemas de sa normalizatzione issoro, su 25-9-88, in Santulussùrgiu, e culminadu in su 2001 cun sa LSU-Limba Sarda Unificada e in su 2006 cun sa LSC-Limba Sarda Comuna.

Como su presidente de sa SLS est Diegu Corràine (x). Vitzepresidente est Antonello Garau (dx). Segretàriu est Lisandru Beccu (sx).

(dae sc.wikipedia.org)